Promolux LED Lighting - ՀՀ գիտության Սննդի լուսավորման
   Promolux Խոսում ձեր լեզուն:  
Call Us Today! 1.800.519.1222|info@promolux.com

Ծովամթերք Merchandised հետ ՀԵՐԹԱԿԱՆ LEDs Ծովամթերք Merchandised հետ PROMOLUX LEDs Դուք կարող եք տեսնել տարբերությունը: Միս Merchandised հետ ՀԵՐԹԱԿԱՆ LEDs Միս Merchandised հետ PROMOLUX LEDs Դուք կարող եք տեսնել տարբերությունը: Slide
homepage2020-08-10T17:05:25+00:00

Ներգրավում հաճախորդներին Ձեր ցուցադրում!
Promolux LEDs օգտագործել ավելի քիչ էներգիա, վերջին երկար եւ միշտ պետք է օգտագործել, երբ գույն է վճռորոշ:

Attract customers to your fresh food supermarket displays with high color definition Promolux lighting solutions, specially designed for refrigerated display cases

Promolux is a balanced spectrum lighting product line ideal for fresh food retail merchandising that showcases your products with amazing natural colors and protects them from oxidation caused by harmful radiation. Using a patented color formula specified by major retailers worldwide, our lamps maintain their efficiency longer, consume less energy than alternative lamps, and are best used in fresh food departments where extraordinary color presentation is critical.


Extend shelf life of fresh food displays in supermarkets by using food specific Promolux LED lighting

Promolux is a Canadian lighting company specialized in protecting fresh foods from the effects of photo oxidation and lipid oxidation caused by using ordinary lighting in refrigerated fresh food displays. Our food specific LED lamps are powered by currents of less than 50mA compared to other brands that use currents of up to 1000mA. This not only results in less damage to fresh foods, but also saves energy and reduces the overall temperature inside the refrigerated display case. Certain wavelengths of the visible spectrum have also been balanced to reduce photo oxidation.


Increase sales through outstanding color definition with the most saturated fresh and natural colors for food display lighting in grocery stores

Promolux has developed specialty lighting for fresh food display cases in supermarkets that allows the same color to be used for all departments. This eliminates the aesthetic objections of using various types and colors of light to give different tones to perishable products such as meat, fish, deli, bakery, dairy, fruits, and others. Our lamps provide fresh, bright, natural, saturated colors across the entire visible spectrum.


Replace your current lamps easily and specify Promolux LED food lighting from all major brands of commercial refrigeration

Promolux lighting is one of the only companies that has developed retrofit systems that allow fresh food retailers to upgrade from regular LEDs and fluorescent tubes to our LEDs using the existing driver and ballast as a source, without any labor cost and without using direct current, which can be a risk in commercial refrigeration.

Some of the brands of refrigeration display cases for which we make compatible LED lighting replacements include: Hussmann, Hillphoenix, Kysor Warren, Epta group, Arneg, Carrier, AHT, Structural Concepts, Southern Case Arts, Panasonic, QBD, IFI, Borgen Systems, Zero Zone, True Manufacturing, Cayuga Displays, Jordao, Koxka, Federal Industries, ISA, Infrico, Frost-trol, De Rigo, Pastorfrigor, LU-VE Group, Nurdil, KMW, Kaplanlar, Smeva, and Frost Tech.


Also available for non-food applications where color definition and visual ergonomics are critical

While Promolux specializes in providing lighting solutions for fresh food displays in the grocery industry, retailers of heat sensitive and color critical products such as clothing stores, flower shops, and cosmetic departments have also started specifying Promolux lamps. Our lighting is also being requested for several new and exciting applications, such as medical իսկ dental settings, museums, print shops, and other industry applications where true color is critical.

«Մենք տեղադրել Promolux LEDs է մեր արտադրանքը, մսի եւ Դելի գերատեսչությունների: Դա, իրոք, բերում են բնական գույներով, որոնք այլ LEDs կարծես թե լվանում հեռու. Նրանք ամեն ինչ անել, նայում մեծ է »:
Ռոբերտ Lamonica, խանութի սեփականատեր, IGA Haberfield NSW
“When we first experimented with Promolux LEDs about a year ago, I put them in only half of my case; but they were so appealing, and made the regular LEDs look awful in comparison, that within 2 weeks I put Promolux LEDs in the entire case.”
AJ Lynn, Ամբողջ Վավերացում, Whole Foods
«Մենք օգտագործում ենք Promolux մսի բաժնի հենց հիմա, եւ առանց կասկածի, որ գույնը շատ ավելի լավ. Այն ստիպում է արտադրանքի ավելի գրավիչ է մեր հաճախորդների, որոնք կարող են լինել չափազանց picky. Գույներով են, այնքան փայլուն. Promolux ավելացնում է եւս մեկ կյանք են պարգեւում մեր ներկայացման »
Dennis Sealy, Ամբողջ Foods Rochester Hills, MI
«Ակնթարթային Promolux LEDs տեղադրվել են իմ ծառայության մսի գործով, դուք կարող եք սրբել ժպիտ դուրս դեմքիս: Ես չեմ կարող ասել ձեզ, թե շատերն հաճախորդները մեկնաբանել է, թե որքան գեղեցիկ է միս ցուցադրում նայում: Ես 110% գոհ Promolux LEDs! "
Glen Bessey, Bessey ի Meat Market

}