Promolux LED Lighting - Shkenca e Ushqimit ndriçimit
   Promolux Flet gjuhën tënde:  

Ushqim deti merchandised me RREGULLT LEDs Ushqim deti merchandised me PROMOLUX LEDs Ju mund të shihni ndryshim! Mish merchandised me RREGULLT LEDs Mish merchandised me PROMOLUX LEDs Ju mund të shihni ndryshim! Slide
Faqe Hyrëse2020-08-10T17:05:25+00:00

Të tërhequr klientët të tregon tuaj!
LEDs Promolux përdorin më pak energji, më të fundit dhe gjithmonë duhet të përdoret kur ngjyra është kritike.

Attract customers to your fresh food supermarket displays with high color definition Promolux lighting solutions, specially designed for refrigerated display cases

Promolux is a balanced spectrum lighting product line ideal for fresh food retail merchandising that showcases your products with amazing natural colors and protects them from oxidation caused by harmful radiation. Using a patented color formula specified by major retailers worldwide, our lamps maintain their efficiency longer, consume less energy than alternative lamps, and are best used in fresh food departments where extraordinary color presentation is critical.


Extend shelf life of fresh food displays in supermarkets by using food specific Promolux LED lighting

Promolux is a Canadian lighting company specialized in protecting fresh foods from the effects of photo oxidation and lipid oxidation caused by using ordinary lighting in refrigerated fresh food displays. Our food specific LED lamps are powered by currents of less than 50mA compared to other brands that use currents of up to 1000mA. This not only results in less damage to fresh foods, but also saves energy and reduces the overall temperature inside the refrigerated display case. Certain wavelengths of the visible spectrum have also been balanced to reduce photo oxidation.


Increase sales through outstanding color definition with the most saturated fresh and natural colors for food display lighting in grocery stores

Promolux has developed specialty lighting for fresh food display cases in supermarkets that allows the same color to be used for all departments. This eliminates the aesthetic objections of using various types and colors of light to give different tones to perishable products such as meat, fish, deli, bakery, dairy, fruits, and others. Our lamps provide fresh, bright, natural, saturated colors across the entire visible spectrum.


Replace your current lamps easily and specify Promolux LED food lighting from all major brands of commercial refrigeration

Promolux lighting is one of the only companies that has developed retrofit systems that allow fresh food retailers to upgrade from regular LEDs and fluorescent tubes to our LEDs using the existing driver and ballast as a source, without any labor cost and without using direct current, which can be a risk in commercial refrigeration.

Some of the brands of refrigeration display cases for which we make compatible LED lighting replacements include: Hussmann, Hillphoenix, Kysor Warren, Epta group, Arneg, Carrier, AHT, Structural Concepts, Southern Case Arts, Panasonic, QBD, IFI, Borgen Systems, Zero Zone, True Manufacturing, Cayuga Displays, Jordao, Koxka, Federal Industries, ISA, Infrico, Frost-trol, De Rigo, Pastorfrigor, LU-VE Group, Nurdil, KMW, Kaplanlar, Smeva, and Frost Tech.


Also available for non-food applications where color definition and visual ergonomics are critical

While Promolux specializes in providing lighting solutions for fresh food displays in the grocery industry, retailers of heat sensitive and color critical products such as clothing stores, flower shops, and cosmetic departments have also started specifying Promolux lamps. Our lighting is also being requested for several new and exciting applications, such as medical dhe dental settings, museums, print shops, and other industry applications where true color is critical.

"Ne kemi instaluar Promolux LEDs në prodhimin tonë, mish dhe departamenteve Deli. Ajo me të vërtetë sjell ngjyrat natyrore që LEDs tjera duket për të larë larg. Ata bëjnë çdo gjë të duket e madhe. "
Robert Lamonica, Store Owner, IGA Haberfield NSW
“When we first experimented with Promolux LEDs about a year ago, I put them in only half of my case; but they were so appealing, and made the regular LEDs look awful in comparison, that within 2 weeks I put Promolux LEDs in the entire case.”
AJ Lynn, ushqime të gjithë, Whole Foods
"Ne përdorim Promolux në departamentin e mishit tani dhe pa dyshim, ngjyra është shumë më mirë. Kjo e bën produktin më tërheqës për klientët tanë - të cilët mund të jenë jashtëzakonisht të picky. Ngjyrat janë kaq të shkëlqyer; Promolux shton një tjetër jetë për prezantimin tonë! "
Dennis Sealy, Whole Foods Rochester Hills, MI
"Të LEDs çastit Promolux janë instaluar në të shërbimit rastin tim mishit, ju nuk mund të fshijë buzëqeshjen off fytyrën time! Unë nuk mund t'ju them se sa konsumatorët kanë komentuar se sa e bukur tregon mishit duken. Unë jam 110% i kënaqur me Promolux LEDs! "
Glen Bessey, Kasapi Bessey-së

}